Το γραφείο μας αναλαμβάνει την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού, απαραίτητα στοιχεία για τη μεταβίβαση ακινήτων.