Το γραφείο μας εκδίδει ενεργειακά πιστοποιητικά για διαμερίσματα, κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους και αναλαμβάνει την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον και την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιοκτησιών προτείνοντας τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.